STOWARZYSZENIE KRESOWIAN Kędzierzyn-Koźle
47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Skarbowa 10
Początkowa animacja Flash
O nas - Zarząd
AKTUALNOŚCI
XIII WOJ. DNI KULTURY KRESOWEJ W K.-KOŹLU
Nasza działalność
PATRIOTYCZNY ZWIĄZEK ORG. KRES. I KOMB.
LWÓW - Zabytki "DAWNEGO LWOWA "
zaproszenia 2016.3
Polecane artykuły
Strona dla NASZYCH PRZYJACIÓŁ
UROCZYSTOŚCI KRESOWE
Zbrodnie Ludobójstwa w wykonaniu Ukraińców, Sowietów i Niemców
książki o ludobójstwie Polaków
O nas - Zarząd

LINK DO NOWEJ STRONY STOWARZYSZENIA

 

LINK DO NOWEJ STRONY STOWARZYSZENIA


 

  

 


...............................................................................................................  
STOWARZYSZENIE  KRESOWIAN 
KĘDZIERZYN-KOŹLE
   

POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ: 0000466089
Data dodania do rejestru stowarzyszeń: 2004-07-30
Organizacja Pożytku Publicznego od dnia 12.02.2010 r.
Forma prawna: STOWARZYSZENIE
REGON: 161539010
NIP : 749-209-02-01
Konto Bankowe - 23 2030 0045 1110 0000 0383 9630
Województwo: opolskie
Powiat: KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
Gmina: KĘDZIERZYN-KOŹLE
Miejscowość: KĘDZIERZYN-KOŹLE
Adres: ul. SKARBOWA 10
Urząd pocztowy: 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W dniu 14.10.2013 r. odbyło się Nadzwyczajne
Walne Zebranie - Wyborcze Stowarzyszenia
Kresowian Kędzierzyn-Koźle, w wyniku czego
do władz Stowarzyszenia weszły osoby: 
 
Członkowie reprezentacji:
P R E Z E S   Z A R Z Ą D U -  WITOLD LISTOWSKI  
Z A S T Ę P C A  P R E Z E S A  - Mieczysław Habuda  
Z A S T Ę P C A  P R E Z E S A  - ELŻBIETA SZIK                 
S K A R B N I K   -   Urszula Matuszyk   
S E K R E T A R Z   -  Teresa Gibas                         
CZŁONEK ZARZĄDU - Józefa Dec                       
CZŁONEK ZARZĄDU - Anna Romik                       
CZŁONEK ZARZĄDU - Kinga Błaszczak
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA 
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH
MAJĄTKOWYCH W IMIENIU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ
PREZES LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ NIEGO WICEPREZES
ZE SKARBNIKIEM ŁĄCZNIE, NATOMIAST W INNYCH SPRAWACH
- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES. 


....................................................................................................................................
Uwaga:
Deklaracja wstąpienia do naszego Stowarzyszenia oraz Statut
znajdują się z prawej strony na pierwszej pozycji, pod nazwą:
          "Jak wstąpić do Stowarzyszenia Kresowian".

 
....................................................................................................................................

         Sztandar Stowarzyszenia Kresowian

        
   

  
                                                                                              

                 


....................................................................................................................................

                                                   .                 Krzyż II Obrony Lwowa 1939 - 1944
 
....................................................................................................................................

                            

 
 
         Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej 
         Samoobrony na Kresach    
....................................................................................................................................  
 

    
  ....................................................................................................................................

                                          
Tablica Pamięci


                


 


Na frontonie budynku Gimnazjum Nr.1 im. Orląt Lwowskich
ul. Piramowicza 30 w Kędzierzynie -Koźlu, znajduje się tablica
poświęcona pamięci ofiar ludobójstwa, dokonanego przez
Organizację Ukraińskich Nacjonalistow (UON) i Ukraińską
Powstańczą Armię (UPA) na Kresach Południowo-Wschodnich
II Rzeczpospolitej w latach 1943 - 1947.   
     
                             W 60 - tą rocznicę zbrodni, 
                     Rodacy z naszego Stowarzyszenia 
                             ufundowali tę tablicę
                               w lipcu 2003 roku.    

.........................................................................................................   
Pod tą tablicą odbywają się patriotyczne uroczystości
upamiętniające tragedie Polaków na Kresach II RP.
............................................................................................................................................................

..............


            Brama Chwały, którą pilnowały dwa lwy,
          tak było do 1939 roku na Cmentarzu im. 
          ORLĄT  LWOWSKICH na Łyczakowie 
      we Lwowie.
Stojące lwy były oparte o tarcze
               z godłami jak widać na zdjęciu.

Na lewej tarczy był napis;
                    - "ZAWSZE WIERNY
 natomiast  na prawej tarczy był napis;
                                   - "TOBIE POLSKO"

   
 
 


Przy wejściu na Cmentarz Łyczakowski we
Lwowie umieszczone były dwa lwy przy Łuku
Chwały od strony Pohulanki, gdzie stały do
około 1971r. Każdy lew był oparty na tarczy
z napisem:
       z prawj strony - "Zawsze Wierny", 
      a z lewej strony - "Tobie Polsko"   

      Po napaści na Polskę 17 września 1939 r. 
Sowieci przystąpili do zacierania wszelkich śladów
wielowiekowej polskiej kultury jaka powstała na Kresach,
czyli na terytorium II RP. Dowodem tego były groźne
nawet cztery wyrazy wykute na tablicach o które opierały
się lwy (pokazane wyżej). Czyżby te słowa zagrażały
potężnemu Związkowi Sowieckiemu, który nazywał się
wtedy ZSRR?
    Napisy: "Zawsze wierny" i "Tobie Polsko" skuto
prawdopodobnie po II okupacji Lwowa, około 1944 roku. 
   Natomiast około 1971 roku lwy te zostały wywiezione
z miejsca ich posadowienia u wejścia na Cmentarz "Orląt
Lwowskich".  
      Natomiast teren historycznego Cmentarza, 
stanowiącego wielonarodowościową Nekropolię,
Sowieci przeznaczyli na śmietnisko dla miasta
Lwowa. Buldożerami i czołgiem niszczono groby.    

....................................................................................................................................

                                                               
....................................................................................................................................

  
Odznaka dla członków Stowarzyszenia Kresowian
Kędzierzyn-Koźle będzie podobna jak na sztandarze
            wyżej przedstawionym z koziołkami.
                           ( bez bocznych odznaczeń ) 

 

                         .

   Odznaka z laurami będzie przyznawana działaczom 
   za zasługi dla naszego Stowarzyszenia. 
                    Projekt; Józefa Lewczaka.

....................................................................................................................................

© COPERIGHT BY: Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle
....................................................................................................................................


Jak wstąpić do Stowarzyszenia Kresowian
Kontakt do nas i naszych Przyjaciół
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KRESOWIAN W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Ks. infułat Ludwik Rutyna
Dyplomy uznania i trofea nadesłane przez władze i organizacje pozarządowe.