ZBRODNIE UKRAIŃSKIE-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------


------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
 
 
 
-----------------------------------------------------------------
  Aby zrozumieć tragiczne i nieludzkie sposoby
mordowania oraz torturowania Polaków przez OUN i UPA,
należy przeczytać niżej opisany tekst:
    Ziemia Wołynska, Podolska i Lwowska usiana jest tysiącami
polskich mogił i nasiąknięta niewinną krwią bezbronnych polskich
rodzin, pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich, często
w kościołach podczas modlitwy i przyjmowania komunii świetej.
      Z tych względów jest to dla narodu polskiego Ziemia Święta
i polska, bez względu na to pod czyją administracją będzie się
znajdowała. 

Fotogramy wykonane na podstawie dokumentacji  archiwalnej
dra ALEKSANDRA KORMANA i książki pt.  "Stosunek  UPA do
Polaków na ziemiach południowo - wschodnich
II Rzeczypospoliej" 
  
 Natomiast zdjęcia wykonano na podstawie  tego samego
autora (dra Aleksandra Kormana) i albumu pt. "
Ludobójstwo
UPA na ludności polskiej". 
     Ta dokumentacja stanowiła umiejscowienie i dokładny
opis pomordowanych ludzi na podstawie rozpoznania
świadków z podaniem opisanych adresów. 

Poniżej przedstawiamy wspomniane fotogramy:

 


---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


===================================================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=================================================================================================

=====================================================================================================
=


====================================================================================================----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=================================================================================================

=

==============================================================================================================================================================================================

=
==============================================================================================================================================================================================

==============================================================================================

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


=================================================================================================

======================================================================================================================================================================================================================================================================================
===========================================================================================
================================

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdn..