O nas - Zarząd LWÓW - Zabytki "DAWNEGO LWOWA " VII Wojewódzki DZIEŃ KULTURY KRESOWEJ - 5. 06. 2010 r.VIII Wojewódzki Dzień Kultury Kresowej - 4.06.2011 r. IX Wojewódzki Dzień Kultury Kresowej - 2 czerwca 2012 r.DZIEŃ 11 LIPCA 2012 r. ŚWIĘTEM PAMIĘCI LUDOBÓJSTWA POLAKÓW NA KRESACH WSCHODNICH II RPX Dzień Kultury Kresowej - 1.6.2013 r. i Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa - 13.07.2013 r.XI Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej - 7 i 8 czerwca 2014 r.Nasza działalnośćPATRIOTYCZNY ZWIĄZEK ORG. KRES. i KOMB.AktualnościStrona dla NASZYCH PRZYJACIÓŁ Polecane artykułyZBRODNIE LUDOBÓJSTWA NA NARODZIE POLSKIM w wykonaniu sowieckim i ukraińskim.Zbrodnie Ludobójstwa na Narodzie Polskim, w wykonaniu Niemiec hitlerowskich. O mnie
STOWARZYSZENIE KRESOWIAN Kędzierzyn-Koźle
ZBRODNIE UKRAIŃSKIE-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------

-
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
  Aby zrozumieć tragiczne i nieludzkie sposoby
mordowania oraz torturowania Polaków przez OUN i UPA,
należy przeczytać niżej opisany tekst:
    Ziemia Wołynska, Podolska i Lwowska usiana jest tysiącami
polskich mogił i nasiąknięta niewinną krwią bezbronnych polskich
rodzin, pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich, często
w kościołach podczas modlitwy i przyjmowania komunii świetej.
      Z tych względów jest to dla narodu polskiego Ziemia Święta
i polska, bez względu na to pod czyją administracją będzie się
znajdowała. 

Fotogramy wykonane na podstawie dokumentacji  archiwalnej
dra ALEKSANDRA KORMANA i książki pt.  "Stosunek  UPA do
Polaków na ziemiach południowo - wschodnich
II Rzeczypospoliej" 
  
 Natomiast zdjęcia wykonano na podstawie  tego samego
autora (dra Aleksandra Kormana) i albumu pt. "
Ludobójstwo
UPA na ludności polskiej". 
     Ta dokumentacja stanowiła umiejscowienie i dokładny
opis pomordowanych ludzi na podstawie rozpoznania
świadków z podaniem opisanych adresów. 

Poniżej przedstawiamy wspomniane fotogramy:


---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=======================-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


===================================================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=================================================================================================

=====================================================================================================
=


====================================================================================================----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=================================================================================================

=

==============================================================================================================================================================================================

=
==============================================================================================================================================================================================

==============================================================================================

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


=================================================================================================

======================================================================================================================================================================================================================================================================================
===========================================================================================
================================

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdn..

 
Ukrainiec mówi prawdę o morderstwach banderowskich.
Raport o ludobójstwie na narodzie Polskim
Masowa mogiła Polaków na Ukrainie
DEKALOG - ukraińskiego nacjonalisty
ZBRODNIE UKRAIŃSKIE
DALSZY CIĄG PLANÓW ZBRODNICZYCH OUN WOBEC POLSKI.
ZBRODNIE SOWIECKIE
Wiersze nawołujące do zbrodni ukrainski naród
O nas - Zarząd LWÓW - Zabytki "DAWNEGO LWOWA " VII Wojewódzki DZIEŃ KULTURY KRESOWEJ - 5. 06. 2010 r.VIII Wojewódzki Dzień Kultury Kresowej - 4.06.2011 r. IX Wojewódzki Dzień Kultury Kresowej - 2 czerwca 2012 r.DZIEŃ 11 LIPCA 2012 r. ŚWIĘTEM PAMIĘCI LUDOBÓJSTWA POLAKÓW NA KRESACH WSCHODNICH II RPX Dzień Kultury Kresowej - 1.6.2013 r. i Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa - 13.07.2013 r.XI Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej - 7 i 8 czerwca 2014 r.Nasza działalnośćPATRIOTYCZNY ZWIĄZEK ORG. KRES. i KOMB.AktualnościStrona dla NASZYCH PRZYJACIÓŁ Polecane artykułyZBRODNIE LUDOBÓJSTWA NA NARODZIE POLSKIM w wykonaniu sowieckim i ukraińskim.Zbrodnie Ludobójstwa na Narodzie Polskim, w wykonaniu Niemiec hitlerowskich. O mnie
"Jeżeli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie"